top of page

Mysite Group

Public·71 members
Angel Baker
Angel Baker

Rekreacja I Czas Wolny Ryszard Winiarski Pdf 16


1 Stan na wrzesień 2013 CZAS WOLNY 1. Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Czytelnia 3/C 2. "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 3. "Małe tęsknoty?" : style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 4. "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, Wypożyczalnia 3/C 5. Aktywność ruchowa matek dzieci w wieku przedszkolnym / Urszula Parnicka. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, Czytelnia 7/F 6. Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Malgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa : "Scholar", Wypożyczalnia 3/C 7. Bezpieczna turystyka i rekreacja / Karol Szymański ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Czytelnia, 8. Bezpośrednie funkcje rekreacji / Red. Zuzanna Brożek, Maria Kwilecka. - Warszawa : "AlmaMer", Wy pożyczania 9/B 9. Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce = Bioclimatic principles of recreation and tourism in Poland / Krzysztof Błażejczyk. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wypożyczalnia 5/G 10. Czas wolny : konsument, rynek, marketing / Małgorzata Bombol, Anna Dąbrowska. - Warszawa : "Liber", Czytelnia 3/E2 11. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. - Warszawa : "Difin", Wypożyczalnia 3/C 12. Czas wolny : uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze : zbiór studiów / pod red. Kazimierza Ciżkowicza i Marzeny Sobczak. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Gospodarki, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 13. Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata Bombol. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/E 14. Czas wolny w różnych jego aspektach / pod red. Jolanty Kędziory i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Czytelnia 3/K 15. Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie : (wyniki badań naukowych) / 1 / 7
Rekreacja I Czas Wolny Ryszard Winiarski Pdf 162 Red. Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce / Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Efekty adaptacji wypoczynku aktywnego / Władimir Chodinow. - Radom : Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F 18. Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", Wypożyczalnia 3/K 19. Fizjologia wysiłku w sporcie, fizjoterapii i rekreacji / Aleksander Ronikier ; Centralny Ośrodek Sportu. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F 20. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej : (wybrane zagadnienia) / pod red. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Andrzej Eberhardt et al.]. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F 21. Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej z elementami fizjologii ogólnej człowieka / pod red. nauk. Andrzeja Eberhardta ; [aut. Andrzej Eberhardt i in.]. - Warszawa : "AlmaMer", Wypożyczalnia 6/A1 22. Geneza i przemiany turystyki / Krzysztof Radosław Mazurski. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Czytelnia, 23. Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego / red. naukowa Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 3/C 24. Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy / red. naukowa Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Wypożyczalnia 3/C 25. Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / D. V. Anan'ev ; Red. Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Wypożyc zalnia 9/B 26. Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku : praca zbiorowa / pod red. nauk. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. - Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, Wypożyczalnia 7/F 27. Jak moje dziecko może nauczyć się wypoczywać? : zawiera praktyczne testy / Karin Schleider ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", cop Wypo życzalnia 1/B 28. Kobieta i kultura czasu wolnego : zbiór studiów / Red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : "Dig", Wypożyczalnia 3/C 2 / 7


3 29. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, Czytelnia 7/F 30. Koń w turystyce i rekreacji / red. Krystyna Chmiel ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PSW im. Papieża Jana Pawła II. Instytut Turystyki i Rekreacji, Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek. - Toruń : "Akapit", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K 32. Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / Red. Ryszard Błacha, Wojciech Bigiel. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F 33. Leksykon turystyki i rekreacji : polsko-angielski na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja / Wiesław Siwiński, Roman Dawid Tauber. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii : Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Czytelnia 9/B 34. Materiały do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej / Dobiesław Dudek. - Kraków : "Proksenia", Wypożyczalnia 7/F 35. Megatrend Wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku / Natasza Sallmann. - Kraków : Polska Akademia Gościnności, Czyte lnia, 36. Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego / Patrycja Litwicka. - Kraków : "Proksenia", Czytelnia, 37. Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/K 38. Młodość bez skrzydeł : nastolatki w małym mieście : raport z badań i diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej / Barbara Fatyga. - [Warszawa] : Ośrodek Badań Młodzieży, cop Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 39. Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. - Toruń : Adam Marszałek, Wypoży czalnia 3/C 40. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", Czytelnia 3/K 41. Nordic walking : sposób na zdrowie i kondycję / Doris Burger ; z jęz. niem. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. - Warszawa : "Klub dla Ciebie" - Bauer-Weltbild Media, cop Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F5 42. Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / Red. Jacek Biliński, Marta Przydział. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Nowoczesna turystyka i rekreacja / Lesław Wojtasik, Roman Dawid Tauber. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, O turystyce i rekreacji : studia i szkice / Zbigniew Krawczyk. - Warszawa : "AlmaMer", Oblicza konsumpcjonizmu / red. nauk. Bogdan Mróz. - Warszawa : Szkoła Główna 3 / 7


5 Wyższa, Psychologia środowiskowa / Współaut. P.A. Bell, Th.C. Greene, J.D. Fisher, A. Baum. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Czytelnia, Wypożyczalnia 1/B 62. Psychologia w rekreacji i turystyce / Jacek Gracz, Tadeusz Sankowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Czytelnia, 63. Reklama w turystyce i rekreacji / Roman Dawid Tauber, Lesław Wojtasik. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Czytelnia, 64. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : "Łośgraf", Czytelnia, 65. Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce / Red. Zofia Kubińska, Barbara Bergier. - Biała Podlaska : Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, Wypożyczalnia 7/F 66. Socjologia czasu wolnego : wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych / Lech Milian. - Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Wypożyczalnia 3/C 67. Społeczna psychologia środowiskowa / Augustyn Bańka. - Warszawa : "Scholar", cop Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C1 68. Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży wielkomiejskiej / Beata Maj. - Kraków : "Impuls", Czytelnia, Wypożyczalnia 7/F 69. Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki / Milan žuriřek, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Świat się bawi / [tł. Barbara Gadomska i in. ; aut. Dave Dakotai in.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop Czytelnia 9/A2 71. Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) / Wiesław Siwiński ; Red. Iwona Kiełbasiewicz-Drozdowska. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Teoria i metodyka rekreacji / pod red. Wiesława Siwińskiego, Beaty Pluty ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Czytelnia, 73. Turystyka i rekreacja : dla pracy i wypoczynku / Jerzy Rut. - Rzeszów : "Koraw", Turystyka i rekreacja : wymiary teoretyczne i praktyczne / Red. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Czytelnia 9/B 75. Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych : wybrane zagadnienia / pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydaw. SGGW, Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej / pod red. Renaty Grzywacz ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Czytelnia 9/B 77. Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania / Agnieszka Wartecka-Ważyńska. - Poznań 5 / 7


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page